Persoonlijke informatie

Wat is de som van 7 en 6?